Skip to content

Met Jan Peenstra en Stefien Smeding

De Soarremoarre Polder tussen Akkrum en Aldeboarn is één van de meest bijzondere weidevogelgebieden in Fryslân. Met weilanden die ingericht zijn om de o.a. de kievit, grutto en tureluur zoveel mogelijk te beschermen om zo veel mogelijk jonge ‘piekjes’ groot te brengen. De families Peenstra en Voolstra beheren hier met drie bedrijven zo’n 200 ha op een extensieve, biologische en natuurlijke manier met hart voor de weidevogel.

Het hoogtepunt van de avond is de vertoning van de film: ‘De weidevogel in de Soarremoarrepolder. Buorkje temidden fan de greidefugels’.
Natuurfilmer Hans Hutverzamelde 4 jaar lang de beelden van nestelende en foeragerende weidevogels en heeft daar een zeer bijzondere film van gemaakt.

Boer Jan Peenstra zal de film inleiden en vertelt over de weidevogels die op de weilanden van de Soarremoarre polder broeden. Stefien Smeding van It Fryske Gea vertelt over het Kâthûs en de geschiedenis van deze unieke polder waar geen ruilverkaveling heeft plaats gevonden. Een historische polder nabij ons dorp Akkrum-Nes.

Locatie: Lantearne Dringelstrjitte 13 Akkrum.
Aanvang: 19:00 uur

Graag aanmelden via het formulier.

Deelname aan deze activiteit is op eigen risico.

Deelname activiteit

Wilt u deelnemen aan deze activiteit? Dan kunt u zich opgeven door onderstaande velden in te vullen en op "versturen" te klikken.

Toestemming

Meld je dorp aan en organiseer ook een bloeiweek in 2025!

Deelnemende dorpen
Partners
Back To Top