Skip to content

14 mei is de dag om extra duurzaam te zijn door meer fossielvrije kilometers te maken en het gemak van de elektrische deelauto te ervaren. 

Meer Fossielvrije Kilometers
Het pakken van de auto is vaak een gewoonte, hij staat toch voor de deur. We denken er niet over na. De bloeiweek is het moment om er wel bij stil te staan en jezelf de vraag te stellen: kan ik ook vaker fossielvrij van A naar B?  Welke alternatieven zijn er? OV, carpoolen, fietsen en als ik dan toch de auto nodig heb… is de deelauto in ons dorp een optie?

DAN gaat los op fossielvrije dinsdag en zorgt dat er een aantal elektrische fietsen voor handen zijn, zorgt voor extra deelauto’s en voor een ludiek en vrolijk meerijbankje in het dorp. Hoe werkt dat? Als je naar Heerenveen op Leeuwarden wilt ga je op het bankje zitten.  Een dorpsgenoot die toch naar Heerenveen of Leeuwarden gaat, rijdt langs het bankje en pikt je op. Zo simpel kan het zijn. Delocatie van het bankje volgt zo snel mogelijk.

Wie heeft niet de beelden van vroeger op het netvlies, in een lange sliert met klasgenoten op de fiets naar school. Op 14 mei worden ’s ochtends alle fietsers getrakteerd op een gezond uitzwaaimoment als beloning voor de bijdrage aan de fossielvrije dinsdag. Een team van uitzwaaiers van het Akwaseum staat daarvoor klaar. En wie weet zien we weer een lange sliert fietsers het dorp verlaten en is het de start van de “samen-op-fietsen app.

Meer deelmobiliteit: maak kennis met de elektrische deelauto
Tijdens fossielvrije dinsdag kun je ook kennismaken met de deelauto (nieuwe naam is buurtbestuurders). Samen met een buddy kun je op pad om te ervaren hoe makkelijk de deelauto werkt en een ritje maken. Hiervoor worden extra deelauto’s beschikbaar gesteld.  

Zet al vast in je agenda. Meedoen aan fossielvrij op 14 mei!

 

Foto: Xanne Vera – Wergea Bloeit 2023

Meld je dorp aan en organiseer ook een bloeiweek in 2025!

Deelnemende dorpen
Partners
Back To Top