Skip to content

Op donderdagavond was de Lantearne de locatie voor een bijzondere filmavond. Met een grote opkomst verzamelden liefhebbers van natuur en film zich om de vertoning van ‘De weidevogel in de Soarremoarrepolder: Buorkje temidden fan de greidefugels’ bij te wonen.

Natuurfilmer Hans Hut heeft gedurende vier jaar nauwgezet de levens van nestelende en foeragerende weidevogels vastgelegd, resulterend in een zeer indrukwekkende film. Boer Jan Peenstra, een van de beheerders van de polder, gaf een inspirerende introductie over de weidevogels die op deze weilanden broeden. Stefien Smeding van It Fryske Gea deelde boeiende informatie over het Kâthûs en de rijke geschiedenis van deze unieke polder, waar ruilverkaveling nooit heeft plaatsgevonden. Een historisch stukje natuur nabij het dorp Akkrum-Nes.

De bezoekers aan deze filmavond waren zeer enthousiast en vonden het allemaal prachtige beelden.

 

Meld je dorp aan en organiseer ook een bloeiweek in 2025!

Deelnemende dorpen
Partners
Back To Top