Skip to content

14 mei staat in het teken van fossielvrij!

Op dinsdag werd er veel aandacht gegeven aan fossielvrij reizen. Tussen 07:00 en 09:00 uur werd iedereen die op de fiets naar school of het werk ging getrakteerd op een appel. Bij de basisscholen kwam bijna iedereen op de fiets en werden er volop appels uitgedeeld. Ook als je op weg naar Grou, Jirnsum of Heerenveen ging stonden er enthousiaste vrijwilligers langs de weg om iedereen een appel te geven en uit te zwaaien.

Ondertussen werd er ook al gebruik gemaakt van het “meerijdbankje”. Zondag kondigde wethouder Gerrie Rozema al aan om vandaag op het bankje te gaan zitten om mee te rijden. En het is gelukt! Omrop Fryslân was ook in het dorp om al deze mooie initiatieven te filmen en de organisatie te interviewen. Om 08:45 zagen we nog een inwoner op het bankje zitten om naar Leeuwarden te gaan. Om 08:55 werd ze door iemand meegenomen en om 09:21 uur was ze op haar plek in Leeuwarden. Wat een prachtig initiatief! Natuurlijk werd ook iedereen weer beloond met een fiche.

Tot zover een zeer geslaagde fossielvrije dag voor Duurzaam Akkrum Nes (D.A.N.). Ze hopen natuurlijk dat steeds meer mensen alternatieven zoeken om fossielvrij te reizen. De hele week is het mogelijk de deelauto te proberen. En wie weet krijgt het carpoolen een boost!

Meer informatie over de deelauto: https://akkrum-nes.bloeit.frl/activiteit/op-pad-met-de-deelauto-2/

 

Meld je dorp aan en organiseer ook een bloeiweek in 2025!

Deelnemende dorpen
Partners
Back To Top