Skip to content

In het hart van Fryslân, tussen Akkrum en Aldeboarn, ligt de Soarremoarre Polder. Deze polder is één van de meest bijzondere weidevogelgebieden in Fryslân. Met weilanden die ingericht zijn om o.a. de kievit, grutto en tureluur zoveel mogelijk te beschermen om zo veel mogelijk jonge ‘piekjes’ groot te brengen.

Op donderdag 16 mei van 19.00 tot 21.00 uur wordt een speciale filmavond georganiseerd bij de Lantearne in Akkrum.

Het hoogtepunt van de avond is de vertoning van de film: ‘De weidevogel in de Soarremoarrepolder: Buorkje temidden fan de greidefugels’. Gedurende vier jaar heeft natuurfilmer Hans Hut beelden van nestelende en foeragerende weidevogels verzameld, resulterend in een buitengewone filmervaring.

De families Peenstra en Voolstra beheren in dit gebied met drie bedrijven zo’n 200 ha op een extensieve, biologische en natuurlijke manier met hart voor de weidevogel.
Boer Jan Peenstra zal de avond openen met een inleiding over de weidevogels die op de weilanden van de Soarremoarre polder broeden.

Daarnaast zal Stefien Smeding van It Fryske Gea een lezing houden over het Kâthûs en de geschiedenis van deze unieke polder waar geen ruilverkaveling heeft plaats gevonden. Een historische polder nabij ons dorp Akkrum-Nes.

De toegang is gratis. Graag wel aanmelden voor deze avond.

Datum: 16 mei 19.00-21.00 uur.
Locatie: Lantearne Dringelstrjitte 13 Akkrum.
Film is gratis.
Aanmelden via de website.

 

Foto: Wergea Bloeit 2023

Meld je dorp aan en organiseer ook een bloeiweek in 2025!

Deelnemende dorpen
Partners
Back To Top